Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Πίνακες για επαγγελματικούς χώρους-"tyre repair"

Να και κάτι που ζωγράφισα για πρώτη φορά αλλά τελικά μου άρεσε η διαδικασία!
Ο πίνακας για το www.tyrerepair.gr !!!