Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Τετράπτυχος πίνακας ακρυλικών