Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Ο πίνακας της Μαρίας-Μιχαηλίας !