Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Ο θαλασσινός πίνακας του Ιωάννη